Film „Šumska pruga na Goču“

ka goc rizina pruga

Dokumentarni film „Šumska pruga“ prikazan je prvi put u martu prošle godine. Šumska tzv.“Rižina pruga“ na Goču sagradjena je u 19.veku. Trasa je zatvorena 1959 goine i ukinuta je sa razvojem turizma u Vrnjačkoj Banji . Sagradili su je Austrijanci kako bi ekploatisali prirodno bogatstvo odnosno šumsko bogatstvo. Njom su prevozili uglavnom drva koja su sa Goča i tada bila ekploatisana. Pruga je u to vreme veoma brzo sagradjena 1915 god. Na postavljanju pruge radili su ruski i italijanski zarobljenici . Počela je da fukcioniše 1917. god a zatvorena je 1959 god. Cilj ovog dokumetarnog filma i pokretanja uopšte cele priče je revitalizacija ove pruge a u cilju poboljšanja turističke ponude kako Kraljeva tako i Vrnjačke Banje.

Film „Šumska pruga na Goču“
2.5 (50%) 2 ocena s