Unapredjenje lokalne uprave

Opstina v.banja

Povodom uvodjenja Programa elektronske Uprave održano je predavanje o unapredjenju elektronske uprave na lokalnom nivou. Predavanje je održano u velikoj Sali SO Vrnjačka Banja. Nacionalni demokratski Institut sprovodi ovaj program u 22 opštine u Srbiji. Predavanje je bilo namenjeno predstvanicima lokalne vlasti, predstavnicima javnih ustanova , firmi i preduzeća.Ovaj sistem će omogućiti gradjanima da mogu da preuzimaju dokumenta Opštine i na ovaj način je bolja usluga kako gradjanima tako i privrednicima. Na ovaj način je takodje smanjena korupcima i celokupan proces je mnogo brži. Novina je sistem „ 48 sati“ a to je povezivanje gradjana sa jedinicama lokalne uprave. Preko ovog sistema gradjani mogu postaviti pitanje, podneti zahtev itd. Sve to će biti transparentno a zatim nadležni kao odgovor na to u što kraćem roku odgovaraće na pitanja i razmatrati sugestije ili zahteve. Ovaj sistem omogućava da u svakom trenutku može da se vidi koliko ima pitanja i naravno koji su rezultati rada.

Unapredjenje lokalne uprave
Ocenite ovaj tekst