U maju mesecu u Vrnjačkoj Banji 20 hiljada gostiju

promenada gornji deo

U maju mesecu ove godine u Vrnjačkoj Banji evidentirano je 20008 gostiju od čega 17457 domaćih koji su ostvarili oko pedeset hiljada noćenja i 2551 stranih turista koji su ostvarili 6332 noćenja. Ukupno je ostvareno 61277 noćenja tokom maja meseca kada sde računaju i domaći i inostrani posetioci.
Stepen iskorišćenosti kapaciteta je iznosio je 40,98%, prosečna dužina boravka iznosila je u maju mesecu 3,15 dana domaćih i 2,48 dana inostranih turista.
Kada se poredi maj 2013 i maj 2012 stepen iskorišćenosti kapaciteta ove godine, povećan je sa 38,20% na 40,98%.

U maju mesecu u Vrnjačkoj Banji 20 hiljada gostiju
Ocenite ovaj tekst