Konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje

Konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje

Opština Vrnjačka Banja je u skladu sa Javnim konkursom NSZ, Opština Vrnjačka Banja je podnela prijavu za sprovodjenje javnih radova tokom 2014.godine, u okviru kojih će biti angažovano deset osoba sa invaliditetom, za obavljanje poslova   ažuriranja baze podataka u trajanju od tri meseca. Finansijska sredstva koja su odobrena iznose 1.244.369,00 dinara a lica koja se angažuju moraju biti sa evidencije NSZ.

Konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje
5 (100%) 1 ocena