Akcija JP”Borjak” na čišćenju gubara

slika gubariGubar je najznačajnija štetočina lišćarskih šuma, hrani se lišćem preko 200 vrsta biljaka (oštećuje i četinare), vrlo velika oštećenja nanosi voćnjacima pa i drugim poljoprivrednim kulturama. Najčešće napada hrast, bukvu, grab, crnu topolu, jablan i druge lišćare, a od voćaka jabuku, šljivu, trešnju, dunju. Glavni period štetnosti je tokom maja i juna meseca. Intenzitet napada se utvrđuje na osnovu brojnosti legala po jedinici površine. Ako se na površini 20x20m nađe 12 legala sa prosečnim brojem od 800 jaja po leglu, smatra se rizičnim. U poslednje vreme se primenjuju bioinsekticidi za suzbijanje gusenica što je vrlo uspešno. JP ”Borjak” krenuo je sa akcijom čišćenja gubara. Apel da gradjani, vlasnici šumskih dobara,očiste svoje šume od gubara ide već dugo u sredstvima javnog informisanja ali je odziv, kako kažu nadležni u JP”Borjak” veoma loš. Ljudi se ne odazivaju iako su u obavezi da to urade.U JP”Borjak” se nadaju da će se ova situacija poboljšati I da će odziv biti daleko bolji.

Akcija JP”Borjak” na čišćenju gubara
Ocenite ovaj tekst